นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

หลังจากผู้ซื้อได้ยื่นคำร้องต่อ Beauty432 และ Beauty432 ได้อนุมัติการคืนเงิน เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:
  1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  2. สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะ
โดยผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องพร้อมหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อจากระบบพร้อมรหัสอนุมัติสั่งซื้อ ซึ่งจะปรากฎในอีเมล์ที่ท่านได้รับหลังการชำระเงิน ภายใน 15 วัน Beauty432 จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว